Переосмислення «Захара Беркута»: історія написання, комікси, фільми та екзистенційне значення

Зазвичай про шкільну програму української літератури згадують або на ювілеї, або ж коли її екранізують. Тож вихід у прокат уже другого фільму із назвою «Захар Беркут» змусив знову заговорити про творчість Івана Франка на різних медіа-майданчиках.

Той, хто вигадав Захара Беркута

Поет, прозаїк, літературознавець, етнолог, історик літератури, мовознавець, громадський і політичний діяч, перекладач – і це не повний перелік іпостасей Івана Яковича. Хоч у добу Романтизму такі місцеві Леонардо да Вінчі і не були явищем геть унікальним (згадати того ж Пантелеймона Куліша), проте творча і наукова спадщина Франка вражала як його сучасників, так і сьогоднішніх науковців. Стараннями дослідників від Михайла Возняка (1916 рік – «Памяти Івана Франка. Опис життя, діяльности….») і до Горака, Грицака та Назарова був створений цілий франкознавчий напрямок у науці. А онук письменника Роланд Франко в інтерв’ю погоджується з правдоподібністю думки про свідоме «ущільнення» праць Івана Яковича до 50 томів у радянські часи, «мовляв, більше як вождь ніхто написати не міг».

Як написати історичну повість: секрети від Каменяра

Свою історичну повість «Захар Беркут» Франко написав у 1882 році, коли за плечима уже був філософський факультет Львівського університету, переклади Софокла й Евріпіда, дві наукові праці з економіки, фольклорне дослідження «Про Борислав», перші вірші, редакторська робота у журналі «Друг», зміна москвофільської орієнтації на більш радикальну українофільську, два ув’язнення австро-угорською владою за «соціалістичну пропаганду». Крім того, саме у той час романтичний стиль письма поступово змінювався на реалізм.

Таким був Іван Франко у 1881 р., за рік до написання «Захара Беркута»

На початку 1882 року у листі до свого приятеля Івана Білея Іван Франко ділився своїми творчими планами: «Думка в мене була — написати повість по-німецьки… історично-сенсаційно-реальну, та що, вже ось пару місяців ношуся з нею, як дурний з ступою, а навіть зачати ще не вспів. Чи вспію ж восени скінчити, і взагалі, чи буде з тої кози м’ясо?». Невідомо, чи перейшов би Іван Якович від слів до діл, якби не… конкурс. Так, літературний тематичний конкурс. І так, уявіть собі, вони уже існували у ХІХ столітті. 27 вересня 1882 року Львівський часопис «Зоря» оголосив конкурс, в умовах якого було зазначено: «Темат до повістей належить брати з нашого народного життя, будь теперішнього, будь минувшого, з життя інтелігенції або з життя сільського люду; по можності переважати повинна сторона ідеальна, єсли тільки не віддаляється від правди. Світлі прояви нашого життя, яко взірці, достойні загального наслідування, будуть для нас найбільше пожаданим матеріалом». Як винагороду переможцеві журнал обіцяв «платити за лист печаті по 20—25 з[олотих] р[инських]», про що ми знаємо із листування письменника. Упродовж півтора місяця Франко працював над текстом. Зрештою, у 1883 році він отримав премію за твір, який було надруковано у «Зорі» під назвою «Захаръ Беркутъ. Образъ громадского житя карпатскои Руси въ XIII вѣцѣ».

Чого ми ще не знаємо про Тухлю?

З підручника української літератури ми пам’ятаємо про мудрого старійшину карпатського села Тухлі Захара Беркута, який не хоче підкоритися галицькому боярину Тугарові Вовку, про боротьбу тухольців з ординськими завойовниками та про романтичну сюжетну лінію між дітьми героя та антагоніста – Максимом та Мирославою. Але чи є історична повість такою очевидною, аби на цьому і зупинитися? 

Дослідниця літератури Марта Коваль пише про особливе місце у сучасній літературі екзистенційної художньої історії: «Екзистенційна історія – це намагання використати минуле як інструмент у процесі кращого розуміння ідентичності сьогодення». Професор Галина Насмінчук зараховує до таких творів, наприклад, «Диво» Загребельного та «Мальви» Іваничука. До цієї ж когорти, на мою думку, слід долучити і «Захара Беркута». Те, яке значення надавав Франко своєму майбутньому твору, ми можемо зрозуміти із його листа до М. Павлика:

«Отже, я пишу повість історичну, з XIII віку (напад монголів), і ідеальну (по поніманню характерів), хоч реальну по методі писания, так, як і Флоберова «Salambo», в котрій стараюсь на підставі тих немногих актів історичних про давне громадське життя показати життя самоуправне, безначальне і федеральне наших громад, боротьбу елементу вічево-федерального з деструктивним князівсько-боярським і вкінці з руйнуючою силою монголів. Повість тота, хоч і містить у собі багато історичної і неісторичної декорації, все-таки, надіюсь, збудить живий інтерес і у сучасних людей…»

У коментарях до видання повісті в УРСР 1978 року робився акцент саме на ідеологічних розбіжностях між Франком та головним редактором «Зорі» Петрицьким. Мовляв, Петрицький був «буржуазним націоналістом», і саме тому нав’язував письменникові неприйнятні погляди. Зокрема, це стосувалося оцінки правління князя Данила Романовича Галицького в історії краю. І справді, Франко і Петрицький дискутували про роль галицько-волинського короля у листуванні, а пізніше автор зробить в остаточному тексті повісті примітку щодо свого ставлення до Данила. 

Цитовані документи, а також вступна й завершальна частини повісті яскраво показують зв’язок між історичними уявленнями освіченої людини (романтика, мрійника, революціонера) Галичини того часу, її політичними уподобаннями та уявленням про давнину. Яскраво можна побачити це й у діалогах між Тугарем Вовком і Максимом Беркутом (на полюванні) та Захаром Беркутом (на копній раді), де максимально розкриваються персонажі, їхні світоглядні позиції. Захар Беркут – персонаж, якого автор досить добре розробив: це носій демократичних самоврядних поглядів (недарма Франко натякає на його подорожі до північних земель Русі, де у ХІІІ столітті у Пскові та Новгороді сформувалися майже республіканські порядки). Тоді як Тугар Вовк уособлює мужа-державника, який посягає на народну волю. Тож Франко ніби каже читачеві: «Ми живемо самоврядними громадами тут споконвіку, і демократія у нас у крові». Тож повість містить у собі ще й заклик до перебудови тогочасного суспільства.

«Захар Беркут» у центрі уваги

Ще за життя письменника повість стрімко набула популярності. Того ж 1883 року вона виходить окремою книжкою у «Науковому Товаристві імені Шевченка». Спершу повість переклала польською мовою Марія Семашко для видання «Dziennik Łódzki» («Щоденна газета міста Лодзь»). Зробив «перевод с галицийского», проте не зміг видати, російською Василь Матвєєв. Між 1929 та 1933 роками «Захар Беркут» був перекладений російською, чеською та німецькою, у 1950-х – словацькою та словенською, у 1980-х – французькою, іспанською, німецькою та англійською.

Щодо перевидань «Захара Беркута» (якого часто називали не повістю, а романом) українською, то починаючи від 1902 року вони відбувалися регулярно. Одним з перших ілюстраторів повісті був художник-монументаліст, Іван Падалка. 

Мудрий карпатський старійшина в уявленні художника Івана Падалки. Палітурка, ЛіМ, Київ, 1932 рік.

Інший стиль матимуть ілюстрації Валентина Литвиненка у виданні 1950 року.

Ілюстрація Валентина Литвиненка. Київ, видавництво «Державне видавництво художньої літератури», 1950 рік.

Пізніше, у 1970-х на палітурках повісті переможе декоративно-прикладний стиль.

якутович захар беркут 1971
Обкладинка повісті Івана Франка у виконанні Георгія Якутовича, видавництво «Дніпро».

Нове життя Захара Беркута

Подібно до всесвітньо відомих книжок, як-то «Війна і мир», «Маятник і провалля», «Звіяні вітром», повість «Захар Беркут» надихнула низку письменників на написання творів за її мотивами. Так, ще 1928 року син Івана Франка – Петро – написав драму «Захар Беркут» на 4 дії. У 2007 році почали з’являтися комікси до повісті. Останнім з яких є «Захар Беркут. Легенда» – приквел Олександра Корешкова до першоджерела.

Автор – відомий ілюстратор, творець серії коміксів «Серед овець», «Колодроїд», «12! Поїхали!». У «Легенді» наголос робиться на міфологічній складовій першоджерела. Корешков розробив внутрішню «космогонію» світу Захара Беркута – на основі легенди, яку Максим розповів Тугареві та Мирославі. Тобто сюжет коміксу нічого не змінює у житті відомих нам героїв, а лише краще розкриває те, що було показано побіжно. Тут наш старий добрий знайомий кам’яний Сторож, детально описаний як окремий персонаж. Він – дбайливий захисник, покровитель та заступник усіх тварин тамтешнього лісу. Морана виступає тут антагоністкою лише технічно, натомість має романтичні почуття до Сторожа, і вони – взаємні. Оскільки у цьому світі, як і у райських садах, усі істоти живуть вічно, смерті як такої не існує. Однак, це усім набридає, і Морану просять створити озеро з мертвою водою, де кожний звір міг би загинути за своїм бажанням. Попри те, що джерелом смерті виступає Морана, її змальовують доволі вродливою і чуттєвою. Однак втручання світу мертвого озера у світ живих зав’язав такий вузол суперечностей, який Сторожеві вдалося розрубати лише власною самопожертвою. Крім захопливого сюжету, око читача тішать гарні краєвиди Карпатських гір з їхніми ріками, кам’янистими схилами, лісами. А ліси художник заселив ведмедями, вовками, оленями та іншими звірями.

Цікаво, що спеціально для цього видання Олександр Корешков розробив унікальний шрифт. Можливо, якби Іван Якович та автор коміксу жили в один час, вони мали б надзвичайно плідну співпрацю. Адже Франко детально вивчав місцевий фольклор та був укладачем 5 томів давніх українських апокрифів. Можу припустити, що приємне художнє оформлення коміксу – від палітурки і до останньої сторінки – також були б до смаку письменнику.

Екранізації

«Захар Беркут» мав дві екранізації. Перша – Леоніда Осики – 1971 року. Сценаристом був Дмитро Павличко. Тоді у фільмі знялися такі відомі актори як Борислав Брондуков, Василь Симчич та Костянтин Степанков, а також режисер і сценарист Іван Миколайчук. У цілому зв’язок із літературним першоджерелом було збережено та доповнено релігійно-світоглядною дискусією між Максимом та Мирославою:

– Чому має гніватися на мене бог, якого я не визнаю? Це ж несправедливо.
– …Він всюди, у всьому і на усе має право.
– Не може такого бути. День має своїх духів, ніч – своїх. Не може бути такого, щоб бог світла був у той же час богом потемків.
– Наш Бог Христос є Богом людським, він вмер за усіх нас муки страшні прийнявши на хресті.
– Хіба для цього треба бути богом?

Час подій змінений із весни та зиму, а події завершуються не «хепі-ендом», а невизначеністю порятунку чи загибелі Максима.

Кадр із фільма «Захар Беркут» 1971 року

Зрозуміло, що на початку 70-х реквізит (так, це слово, а не «репліки одягу та озброєння») на акторах не міг претендувати на будь-яку історичну вірогідність. Однак, на кіностудії ім. Довженка усе ж змогли створити хоча б приблизний стиль епохи. До речі, Якутович – ілюстратор повісті – був головним художником на зйомках. Повірити в атмосферу слов’янського населення XIII століття допомагала стилізована українська мова та органічна гра акторів. 

Поява справді якісних історичних фільмів у Західній Європі у кінці 2000-х років дала надію на те, що анонсована та очікувана екранізація Ахтема Саітаблаєва стане справді якісним вітчизняним кінопродуктом. Та якби ж… 

Слово, яким можна схарактеризувати більшість проблем фільму, було б «невиправданість». Адже запрошення іноземних акторів для головних ролей (відповідно, витрати на дубляж) та кошторис у 113,5 млн гривень (з яких 30 млн були з держфінансування) – інвестиції доволі щедрі. Таке зазвичай є виправданим у фільмах, де персонажі мають вельми колоритну зовнішність, розмовляють різними мовами, а до масовки залучено сотні людей у вартісних костюмах, використовуються каскадери та піротехнічні спецефекти. 

Натомість, головні козирі було змарновано одноманітністю ординського війська (яке насправді включало не лише монголів, але й волзьких болгар, тюрків, китайців, представників слов’янських етносів). Сюжет суттєво різниться із повістю Франка розставленням акцентів у конфліктах. Адже політично-філософські діалоги із Тугаром Вовком стають короткими, лінійними. Зникають ключові фрази головних героїв, такі як: «Не подоба старому вдаватися в молоді мрії, а на сучасність жмурити очі». Епізод впізнання Тугара Вовка як монгольського колаборанта Митьком Вояком замінюється на двобій-ордалію. Незрозуміло, для чого були включені додаткові персонажі, які не рухають сюжет (наприклад, німий коваль). Сюжетною дірою виявилася нічна біганина до першого знищеного монголами поселення та голлівудська спецоперація, де горстка селян звільняє натовп бранців у центрі ординського табору та ще й вбиває ханського сина. До речі, Бурунда-бегадир чомусь стає самим ханом. Кліше – антагоніст завжди б’ється з головним героєм – траплялося кілька разів протягом фільму. Зокрема – це епічне вбивство Максимом Бурунди його ж зброєю, що навіть для Франка було б надто пафосно. 

Фізика та біологія у всесвіті режисера працює взагалі по-своєму: легко озброєні смерди без шоломів (а часом і щитів) чомусь не гинуть миттєво від ударів броньованої монгольської піхоти, а самі косять супротивника, як траву. До речі, щодо костюмів. Усі фахівці з історії того періоду уже висловилися, що вочевидь жилетки-безрукавки та інший чудернацький одяг горян – це повне нерозуміння режисером, який вигляд мали, що вдягали та як дивилися на світ люди того часу. Архаїчний меч-каролінг ХІ століття у руках Тугара Вовка на тлі більш сучасного клинка Гарда виглядає так, ніби директор корпорації ходить з телефоном Nokia 1100, а менеджер середньої ланки уже має 7-й iPhone. Мечі – коштовна для Русі зброя – у кожного третього селянина. Дехто із горян носить шкіряні наручі, хтось – скандинавські чи тюркські зачіски, а дехто ще й регулярно відвідує тренажерний зал. Донька християнського боярина Мирослава чомусь носить дорогі браслети, але не має навіть хрестика серед нашийних чи прикрас. Також, вочевидь, режисер фільму не знає, що якщо витягнути з руки стрілу, що її прохромила, то поранений, швидше за все, помре від втрати крові. І подібні абсурдні ситуації у стрічці на кожному кроці. 

Фінальна батальна сцена із фільму «Захар Беркут» 2019 року

Словом, надмірні сцени батального екшену та вихолощена до цензурного рівня порнографія, мабуть, на думку авторів фільму, мали компенсувати відхилення від сюжету і смислів повісті, а також історичного тла.

Попри усі труднощі з екранізаціями, історіософські погляди Франка, втілені у його повісті, лишаються цікавими та актуальними для українців ось уже майже 140 років. Сюжет «Захара Беркута» надихає на створення творів живопису та музики. А постать самого письменника, як і його портрет на 20-гривневій банкноті, міцно утвердилася у літературному каноні, проте, продовжує йти у ногу з часом.

Юрій Міщенко
Старший науковий співробітник Музею книги і друкарства України, викладач української мови як іноземної, дослідник.

207 thoughts on “Переосмислення «Захара Беркута»: історія написання, комікси, фільми та екзистенційне значення

 1. whoah this weblog is magnificent i really like studying your posts.
  Keep up the good work! You know, many people are looking around for this information, you could help them
  greatly.

 2. I have been browsing online more than three hours nowadays,
  yet I never found any attention-grabbing article like yours.
  It’s beautiful value enough for me. In my view, if all
  webmasters and bloggers made excellent content material as you probably did, the web will be much
  more useful than ever before.

 3. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks
  fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  awesome blog!

 4. Hello there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it is truly informative. I’m going to watch out for
  brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.

  Many people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 5. Betting can be of many forms, with each type requiring its legal arrangement.
  In Nevada, for example, there is what is known as a”suit.” A suit is an agreement or a contract involving a individual
  placing a wager and the person or group putting the money at stake.

  In some countries, a”gaming accounts” is created in which cash deposited to the account is kept by
  a bookmaker and isn’t available to players; others allow online gambling but don’t permit offline gambling.
  Finally, there are”rollover” trades in which the money in a participant’s account is withdrawn before it
  is used. This way, the term gambling covers a wide
  range of transactions and can refer to every one of these, as each
  has its own set of circumstances under which it may take
  place.

 6. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life websites and blogs

 7. A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you ought to publish more on this subject matter, it might not be a taboo matter but usually people do not discuss these subjects. To the next! Best wishes!!

 8. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am experiencing problems with your RSS. I donít know the reason why I can’t join it. Is there anybody having similar RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 9. Good day! I could have sworn Iíve been to this site before but after browsing through many of the articles I realized itís new to me. Anyhow, Iím definitely pleased I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back regularly!

 10. My brother recommended I might like this website. He
  was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had
  spent for this info! Thanks!

 11. It is perfect time to make some plans for the
  future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 12. Greate post. Keep writing such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You have performed a great job. I’ll definitely
  digg it and in my opinion recommend to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this site.

 13. Thank you for another informative website.

  The place else may I get that kind of information written in such an ideal approach?
  I have a venture that I am simply now running on, and I’ve been at the look out for such info.

 14. Magnificent beat ! I wish to apprentice at
  the same time as you amend your web site, how could i
  subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal.
  I were a little bit acquainted of this your broadcast provided vivid clear idea

 15. Massage has been known as being a valid therapeutic art as the
  ancient civilizations. The first signs of its practice can be traced as far back
  as 2021 BC in ancient China. Medical care techniques
  have been useful for remedial purposes one of ancient cultures.

  This curative art was later adapted for different curing practices by unique civilizations and
  has since begun to be understood as one of the absolute most popular
  forms of massage therapy.

  Medical care is result-oriented therapeutic massage therapy, mainly
  the applying of a precise therapeutic intervention aimed at the specific physiological problem
  the individual poses into the massage therapist and are administered with exact consequences after a thorough clinical evaluation/examination from the certified massage therapist applying different demonstrated practices.
  Medical care is known to support alleviate pain because of rheumatoid arthritis and other autoimmune
  ailments, soothes discomfort, migraine, menstrual cramps, tension, muscular spasms, traumas,
  and a whole lot more. It is also beneficial for the patients that are suffering from chronic ache.
  Chronic pain, generally speaking, is also usually
  a result of not only obtaining the suitable diet or to correct any imbalance that might be causing the pain. Medical care
  is usually part of the medical care of medication.

 16. The other day, while I was at work, my sister stole my
  iphone and tested to see if it can survive a 30 foot
  drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
  I know this is completely off topic but I had to share it
  with someone!

 17. I blog frequently and I genuinely appreciate your information. Your article has
  really peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new details about once
  a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 18. I was curious if you ever considered changing the structure of your website?
  Its very well written; I love what youve got to
  say. But maybe you could a little more in the way
  of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two
  pictures. Maybe you could space it out better?

 19. You’re so awesome! I do not think I’ve read a single thing like that before.
  So good to find somebody with some genuine thoughts
  on this topic. Really.. many thanks for starting this up.
  This site is one thing that’s needed on the internet, someone with some originality!

 20. Pretty component of content. I just stumbled
  upon your weblog and in accession capital to claim that I get actually loved
  account your weblog posts. Anyway I will be subscribing
  in your augment and even I fulfillment you access constantly rapidly.

 21. you are truly a just right webmaster. The website loading
  velocity is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick.
  In addition, The contents are masterwork. you’ve done a wonderful process
  in this matter!

 22. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank
  you so much, However I am having difficulties with your RSS.
  I don’t understand why I am unable to subscribe to it. Is there anyone
  else getting identical RSS problems? Anyone who
  knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 23. Can I simply say what a comfort to discover an individual who
  really understands what they are discussing online.

  You actually understand how to bring an issue to light and make it
  important. More people ought to read this and understand this side of your story.
  It’s surprising you’re not more popular given that you certainly have the gift.

 24. Massage therapy has been recognized as a legal therapeutic art
  since the ancient civilizations. The earliest evidence of its practice can be tracked as far back as 2021 B C
  in ancient China. Medi cal care processes have been employed for therapeutic functions one of early cultures.
  This curative art was adapted for distinct curing practices by distinct civilizations
  and has since really come to be known as one of the most common forms of massage therapy.

  Medical care is result-oriented massage, chiefly
  because of use of some precise therapeutic intervention targeted
  at the particular physical problem the patient poses into the massage
  therapist and also are subsequently administered with specific results after an exhaustive clinical evaluation/examination by the certified massage therapist
  applying different proven techniques. Medical care
  is known to support minimize pain due to rheumatoid arthritis arthritis as well
  as other degenerative disorders, postoperative discomfort,
  migraine, menstrual cramps, anxiety, muscular aches, traumas,
  plus a whole lot more. Additionally it is useful for
  those that are afflicted by chronic ache. Chronic pain, generally, is generally a
  result of not receiving the appropriate diet or maybe to correct any imbalance that may
  be creating the pain. Medical massage is typically a part
  of the palliative care of medication.

 25. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it
  can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 26. Having read this I believed it was very enlightening.
  I appreciate you spending some time and energy to put
  this content together. I once again find myself spending way too much time
  both reading and commenting. But so what, it was still
  worth it!

 27. Magnificent items from you, man. I have take into account your stuff previous to and you are just too fantastic.
  I really like what you have bought right here, really like what you’re
  saying and the way in which by which you assert it. You make it entertaining and you continue to take care of
  to stay it smart. I can not wait to learn far
  more from you. This is actually a great web site.

 28. You really make it appear really easy with your presentation however I find this
  matter to be really something which I think I would never
  understand. It kind of feels too complicated and very vast
  for me. I’m looking ahead for your subsequent put
  up, I’ll try to get the dangle of it!

 29. Nice post. I was checking continuously this blog
  and I am impressed! Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such info much.
  I was seeking this particular information for a long time.
  Thank you and best of luck.

 30. Very great post. I just stumbled upon your weblog and
  wished to mention that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing on your feed and I’m
  hoping you write once more very soon!

 31. First off I want to say excellent blog! I had a quick question that I’d
  like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself
  and clear your thoughts prior to writing. I’ve had trouble
  clearing my mind in getting my ideas out there. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first
  10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure
  out how to begin. Any recommendations or hints? Thanks!

 32. Hello exceptional blog! Does running a blog such as
  this take a great deal of work? I’ve absolutely no knowledge of coding
  however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways,
  should you have any recommendations or tips for new blog owners
  please share. I understand this is off topic
  however I just had to ask. Thanks a lot!

 33. This is the perfect site for anybody who hopes to find out
  about this topic. You know a whole lot its almost tough
  to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You certainly put a new spin on a subject which has been discussed for ages.
  Wonderful stuff, just excellent!

 34. Awesome blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like
  Wordpress or go for a paid option? There are
  so many options out there that I’m totally confused ..

  Any ideas? Many thanks!

 35. Whats up are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any
  coding expertise to make your own blog? Any help would
  be greatly appreciated!

 36. I blog quite often and I truly appreciate your information. This article has truly peaked my interest.
  I am going to bookmark your site and keep checking for new details about once
  a week. I opted in for your RSS feed too.

 37. Thank you, I have recently been searching for info approximately this subject for a long time and yours is
  the greatest I’ve discovered so far. However, what in regards to the bottom line?
  Are you positive about the source?

 38. I am curious to find out what blog system you have been using?

  I’m experiencing some small security issues with my latest site and I would like
  to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

 39. I am extremely impressed together with your writing talents and
  also with the layout oon your weblog. Is this a paid subject matter or ddid you modify it your
  self? Anyway keep up the nice high quality writing, it is rare to look
  a great blog like this one today..

 40. Attractive component to content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I
  get actually loved account your weblog posts. Any way I will
  be subscribing to your augment or even I achievement you get entry to persistently rapidly.

 41. I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 42. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feed-back would be greatly appreciated.

 43. I think this is one of the so much vital info for me.

  And i’m glad studying your article. But wanna statement on some common things, The site taste is ideal, the articles
  is really excellent : D. Just right activity, cheers

 44. Good day! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some
  targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Appreciate it!

 45. I blog quite often and I seriously thank you for your content.
  The article has really peaked my interest. I am going to bookmark your
  site and keep checking for new information about once a
  week. I opted in for your RSS feed as well.

 46. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life authors and blogs

 47. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she
  can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
  I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 48. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web
  site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 49. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information.
  Thanks for the post. I will certainly return.

 50. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life authors and blogs

 51. Everything published was actually very reasonable.
  However, what about this? what if you were to write a
  killer title? I ain’t suggesting your content isn’t good, but what if you added a post title to possibly grab a person’s attention?
  I mean Переосмислення «Захара Беркута»: історія написання, комікси,
  фільми та екзистенційне значення – Блог Yakaboo.ua is a littlle boring.
  You could glance at Yahoo’sfront page and note how they create
  article headlines to grab people to click. You might
  add a related video or a related pic or two to get people interested about what you’ve written. Just
  my opinion, it would bring yoour posts a little bit more interesting.

 52. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these second life authors and blogs

 53. Российские компании начали наказывать сотрудников-антипрививочников. Как им противостоять — можно узнать
  по ссылке:
  https://forum.ncaudit.ru/viewtopic.php?f=9&t=801.
  Согласно опросам, каждая пятая фирма уволила тех, кто отказался от прививок от коронавируса и при этом не имел на то медицинских причин. С одной стороны, руководство можно понять: они вынуждены под угрозой санкций перед региональными властями отчитываться о количестве привитых сотрудников и отказ от прививки воспринимают как нелояльность.

  Но это не значит, что можно на этом основании какого-то увольнять. По закону, если вы не привились, можно только отстранить от работы без оплаты, но рабочее место всё равно будет за вами. Фактически это отпуск за свой счёт. Если же начальство требует выбрать — прививка или работа, то тут переговоры нужно вести очень осторожно. Во-первых, на тему вакцинации с начальством лучше общаться не устно, а по электронной почте или в мессенджерах, и если указания были на словах, то об этом следует упоминать в переписке. Конечно, не стоит забывать делать скриншоты.

  Во-вторых, если дело дошло до отстранения (об этом работник уведомляется официальным приказом) или представители руководства требуют написать объяснительную, необходимо письменно указать, что вы временно воздерживаетесь от вакцинации и при этом не входите в число тех, кого обязали делать прививку актом региональных властей. Данный аргумент важен, так как, если вас заставляют вакцинироваться просто потому, что так хочет начальник, это незаконно.

  В-третьих, в случаях, когда не допускают на рабочее место, этот факт необходимо фиксировать. В любом случае приходить на работу нужно без опозданий и на камеру своего телефона снять, как вам не позволяют пройти на место исполнения служебных обязанностей. При этом во время записи надо назвать точные место, дату и время, когда происходит фиксируемое событие.

 54. Российские компании начали наказывать сотрудников-антипрививочников. Как им противостоять — можно узнать
  по ссылке:
  [url=]https://www.noob-club.ru/index.php?topic=69534.new#new[/url].
  Согласно опросам, каждая пятая фирма уволила тех, кто отказался от прививок от коронавируса и при этом не имел на то медицинских причин. С одной стороны, руководство можно понять: они вынуждены под угрозой санкций перед региональными властями отчитываться о количестве привитых сотрудников и отказ от прививки воспринимают как нелояльность.

  Но это не значит, что можно на этом основании какого-то увольнять. По закону, если вы не привились, можно только отстранить от работы без оплаты, но рабочее место всё равно будет за вами. Фактически это отпуск за свой счёт. Если же начальство требует выбрать — прививка или работа, то тут переговоры нужно вести очень осторожно. Во-первых, на тему вакцинации с начальством лучше общаться не устно, а по электронной почте или в мессенджерах, и если указания были на словах, то об этом следует упоминать в переписке. Конечно, не стоит забывать делать скриншоты.

  Во-вторых, если дело дошло до отстранения (об этом работник уведомляется официальным приказом) или представители руководства требуют написать объяснительную, необходимо письменно указать, что вы временно воздерживаетесь от вакцинации и при этом не входите в число тех, кого обязали делать прививку актом региональных властей. Данный аргумент важен, так как, если вас заставляют вакцинироваться просто потому, что так хочет начальник, это незаконно.

  В-третьих, в случаях, когда не допускают на рабочее место, этот факт необходимо фиксировать. В любом случае приходить на работу нужно без опозданий и на камеру своего телефона снять, как вам не позволяют пройти на место исполнения служебных обязанностей. При этом во время записи надо назвать точные место, дату и время, когда происходит фиксируемое событие.

 55. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thank you

 56. Do you have a spam problem on this blog; I also
  am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice methods and
  we are looking to trade strategies with others, please shoot me an email
  if interested.

 57. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  months of hard work due to no data backup.
  Do you have any solutions to prevent hackers?

 58. I am really inspired together with your writing skills and also with the structure to your blog.
  Is that this a paid subject or did you customize it your self?

  Anyway stay up the nice quality writing, it is uncommon to
  see a great weblog like this one nowadays..

 59. Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  trouble finding one? Thanks a lot!

 60. Hello there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it is really informative. I am
  gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you
  continue this in future. Many people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 61. I am really loving the theme/design of your blog.

  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A handful of my blog audience have complained
  about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.

  Do you have any suggestions to help fix this problem?

 62. Hi, Neat post. There is an issue along with your web site in web explorer, might check this?

  IE nonetheless is the market leader and a good
  portion of other folks will miss your fantastic
  writing due to this problem.

 63. Hey there I am so glad I found your site, I
  really found you by accident, while I was looking on Bing for something else,
  Anyways I am here now and would just like to say thanks
  a lot for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to browse it all at the minute but I have
  bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome job.

 64. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really recognise what you
  are talking about! Bookmarked. Kindly also consult with my web
  site =). We may have a hyperlink exchange contract between us

 65. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 66. I’m truly enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to
  come here and visit more often. Did you hire out a
  developer to create your theme? Great work!

 67. Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring
  a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same topics
  as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 68. I’ve been surfing online greater than 3 hours as of
  late, yet I never found any attention-grabbing article
  like yours. It’s lovely price enough for me. Personally, if
  all webmasters and bloggers made good content as you
  did, the net can be much more useful than ever before.

 69. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long
  comment but after I clicked submit my comment
  didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say wonderful blog!

 70. Woah! I’m really loving the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance.
  I must say you have done a great job with this.
  In addition, the blog loads very fast for me on Chrome. Exceptional Blog!

 71. fantastic post, very informative. I’m wondering why the
  opposite specialists of this sector do not realize this.
  You must continue your writing. I’m sure, you’ve a great
  readers’ base already!

 72. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog.
  You have some really great posts and I feel I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content
  for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an e-mail if interested. Regards!

 73. hey there and thank you for your information – I have definitely picked
  up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, since I experienced to reload
  the web site many times previous to I could
  get it to load properly. I had been wondering if your
  web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and
  can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Well I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your
  respective exciting content. Make sure you update this again soon.

 74. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my
  visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 75. My brother suggested I might like this website. He used to be entirely right.
  This submit actually made my day. You can not imagine simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!

 76. Appreciating the hard work you put into your website and in depth information you present.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.
  Fantastic read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 77. [QUOTE][b]Ванда[/b], [url=http://xxx-retro.ru ] Хочу опытного мужика, мне 16 лет. [/url]
  [url=http://ok-land.ru ]Шалим с подругой [/url]
  [url=http://fotomode.ru Скажите что я красивая [/url]
  [url=https://ru.translate.freejournal.org/translate/1?to=en&from=ru&source=%3CQUOTE%3E%3Cb%3E%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A0%D0%A0%C2%B0%3C%2Fb%3E%2C%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fbadstroy.ru%3E%20%D0%98%D1%89%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%2014%20%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.%20%3C%2Fa%3E%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fkinoclas.ru%3E%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%3C%2Fa%3E%20%0D%0A%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fru.translate.freejournal.org%2Ftranslate%2F1%3Fto%3Den%26from%3Dru%26source%3D%253CQUOTE%253E%253Cb%253Enepomi%253C%252Fb%253E%252C%2520%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fkinoclas.ru%253E%2520%25D0%2598%25D1%2589%25D1%2583%2520%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B5%252015%2520%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582.%2520%253C%252Fa%253E%2520%250D%250A%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fbezplana.ru%253E%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B8%2520%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%2520%253C%252Fa%253E%2520%250D%250A%2520%250D%250A%2520d0907bd%2520%2520%250D%250A%253C%252FQUOTE%253E%2520%250D%250A%253Cb%253E%25D0%25A0%25D1%2592%25D0%25A0%25C2%25BB%25D0%25A0%25C2%25BB%25D0%25A0%25C2%25B0%253C%252Fb%253E%252C%2520%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%2520%25D0%25B8%25D1%2589%25D1%2583%2529%2520%2520%2520%2520%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B5%252014%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582.%26result%3D%253CQUOTE%253E%253Cb%253Enepomi%253C%252Fb%253E%252C%2520%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fkinoclas.ru%253E%2520%25D0%2598%25D1%2589%25D1%2583%2520%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B5%252015%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582.%2520%253C%252Fa%253E%2520%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fbezplana.ru%253E%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B8%2520%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%253C%252Fa%253E%2520d0907bd%2520%253C%252FQUOTE%253E%2520%253Cb%253E%25D0%25A0%25D1%2592%25D0%25A0%25C2%25BB%25D0%25A0%25C2%25BB%25D0%25A0%25C2%25B0%253C%252Fb%253E%252C%2520%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%2520%25D0%25B8%25D1%2589%25D1%2583%2529%2520%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B5%252014%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582.%3E%D0%98%D1%89%D1%83%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83%3C%2Fa%3E%20%20a70d7be%20%20%0D%0A%3C%2FQUOTE%3E%20%0D%0A%3Cb%3Eblaciserin%3C%2Fb%3E%2C%20%D0%98%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%29%20%20%20%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%2013%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.&result=%3CQUOTE%3E%3Cb%3E%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A0%D0%A0%C2%B0%3C%2Fb%3E%2C%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fbadstroy.ru%3E%20%D0%98%D1%89%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%2014%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.%20%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Fkinoclas.ru%3E%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fru.translate.freejournal.org%2Ftranslate%2F1%3Fto%3Den%26from%3Dru%26source%3D%253CQUOTE%253E%253Cb%253Enepomi%253C%252Fb%253E%252C%2520%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fkinoclas.ru%253E%2520%25D0%2598%25D1%2589%25D1%2583%2520%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B5%252015%2520%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582.%2520%253C%252Fa%253E%2520%250D%250A%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fbezplana.ru%253E%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B8%2520%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%2520%253C%252Fa%253E%2520%250D%250A%2520%250D%250A%2520d0907bd%2520%2520%250D%250A%253C%252FQUOTE%253E%2520%250D%250A%253Cb%253E%25D0%25A0%25D1%2592%25D0%25A0%25C2%25BB%25D0%25A0%25C2%25BB%25D0%25A0%25C2%25B0%253C%252Fb%253E%252C%2520%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%2520%25D0%25B8%25D1%2589%25D1%2583%2529%2520%2520%2520%2520%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B5%252014%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582.%26result%3D%253CQUOTE%253E%253Cb%253Enepomi%253C%252Fb%253E%252C%2520%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fkinoclas.ru%253E%2520%25D0%2598%25D1%2589%25D1%2583%2520%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B5%252015%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582.%2520%253C%252Fa%253E%2520%253Ca%2520href%253Dhttp%253A%252F%252Fbezplana.ru%253E%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B8%2520%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%253C%252Fa%253E%2520d0907bd%2520%253C%252FQUOTE%253E%2520%253Cb%253E%25D0%25A0%25D1%2592%25D0%25A0%25C2%25BB%25D0%25A0%25C2%25BB%25D0%25A0%25C2%25B0%253C%252Fb%253E%252C%2520%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%2520%25D0%25B8%25D1%2589%25D1%2583%2529%2520%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B5%252014%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582.%3E%D0%98%D1%89%D1%83%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83%3C%2Fa%3E%20a70d7be%20%3C%2FQUOTE%3E%20%3Cb%3Eblaciserin%3C%2Fb%3E%2C%20%D0%98%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%29%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%2013%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.]Мужчины вы где[/url] 6f4d2d2
  [/QUOTE]
  [b]Ипат[/b], И мне такой нужен) мне скоро 14 лет.

 78. Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take a look
  when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good site!

 79. Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment
  but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…

  well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say wonderful blog!

 80. Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you are a great author.
  I will be sure to bookmark your blog and definitely will
  come back in the future. I want to encourage yourself to continue your great writing, have a nice afternoon!

 81. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog
  and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog
  posts. In any case I will be subscribing to your feed and I
  hope you write again soon!

 82. Howdy very nice web site!! Man .. Excellent ..
  Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I am happy to search out so many useful information here in the put up, we
  need work out more techniques on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 83. Excellent post. I used to be checking constantly this blog and
  I’m inspired! Very useful information specially the closing section 🙂 I care
  for such information a lot. I was seeking this particular information for a very lengthy
  time. Thank you and good luck.

 84. Asking questions are actually good thing if you are not understanding
  something completely, however this piece of writing provides fastidious understanding even.

 85. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
  like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that,
  this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be
  back.

 86. It is perfect time to make some plans for the longer term
  and it’s time to be happy. I have learn this submit and if I could
  I wish to counsel you few attention-grabbing issues or tips.
  Maybe you can write subsequent articles regarding this article.
  I desire to read even more things approximately it!

 87. First of all I would like to say excellent blog!
  I had a quick question that I’d like to ask if you don’t
  mind. I was interested to find out how you center yourself
  and clear your mind before writing. I’ve had a difficult time
  clearing my thoughts in getting my ideas out. I truly do take pleasure
  in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just
  trying to figure out how to begin. Any recommendations
  or hints? Thanks!

 88. Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from
  an established blog. Is it hard to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it

 89. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this sort
  of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Reading this info So i am satisfied to exhibit that I have
  an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed.

  I most no doubt will make certain to do not
  fail to remember this website and give it a look on a continuing basis.

 90. Having read this I thought it was very enlightening.
  I appreciate you spending some time and energy to put this
  information together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting.
  But so what, it was still worthwhile!

 91. Hey there just wanted to give you a brief heads up and
  let you know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it
  in two different internet browsers and both show the same outcome.

Залишити відповідь