10 незвичних слів, які збагатять вашу українську мову

Філолог Тарас Береза випустив декілька словників української мови, редагує модний мовний журнал #моЯмова, а ще веде мовний клуб у Вайбері. Спеціально для книжкового блогу Yakaboo Тарас пояснив значення 10 незвичних слів. Читайте словники – всього в українській мові 256 тисяч слів - та збагачуйте свій вокабуляр.

Перевірте себе – скільки слів з цього переліку ви знали? А вживали?

  1. Баляндраси– пусті та веселі розмови про щось незначне. 

Синоніми: багатомóвність; багатослíвність; багáтослíв’я; базíкання; балáкання; балáки; балакня́; балачки́; баляндрáси; баля́си; бу-ба-бý; вербóві колéса; верзя́кання; галý-балý; говорíння; дурномóва; коржí з мáком; марномóва; марнослíв’я; пасталáкання; патякани́на; патя́кання; пащекувáння; перебéнді; порóжні розмóви; порóжня балакани́на; просторíкування; просторíкуватість; пустé говóрення; пустí балачки́; пустомолóтство; пустослíв’я; тра-ля-ля́; теревéні; теревéні-вéні; ти́ндики-ри́ндики; ти́нди-ри́нди; Хи́мині кýри.

2. Бескети – крута скеля, урвище.

Бéскéд; бескéддя; бéскéт; бескéття; бéски́д.

  1. Гойний – щедрий.

Багáтий; багатоплíдний; бýйний; врожáйний; дорíдливий; дорíдний; пи́шний; родю́чий; рожáїстий; щéдрий.

  1. Громовина – блискавиця.

Блискави́ця; бли́скавка; бли́ски; вогнянá стрілá; грімни́ця; громови́ця; мóвня; мóргавка; перýн.

  1. Длятися – затримуватися

бáвитися; бари́тися; воловóдитися; гáятися; для́тися; забáрюватися; затри́муватися; затягáтися; зволікáти; обавля́тися; омішкувáти; отягáтися.

  1. Почвара – монстр

Одорóбало; одорóбло; потвóра; поторóча; поторóччя; почвáра; страхíття; страхови́ддя; страхови́дло; страхóвисько; страхóвище; страши́дло; страши́ло; хóха; чудóвисько; чудóвище.

slov1

Тарас Береза
Слова, що нас збагачують

garna mova

Тарас Береза
Гарна мова – одним словом  

say me

Тарас Береза
Скажи мені українською

  1. Огуда – погана слава або зіпсована репутація.

гáна; гáньблення; зáсуд; засýдження; знеслáва; нагáна; огýда; ослáвлювання; óсуд; óсуда; очóрнення; паплю́ження; хулá.

  1. Скупар – скупа людина.

жадню́га; жадькó; жи́ла; жми́крут; загни́біда; загрéба; захлáнець; каптíй; скнáра; скубрíй; скупáр скупарéм; скупéндра; скупендря́га; скупердя́; скупердя́га; скупердя́й; скупи́ндра; скупиндря́га; скупи́ндя; скупíй; шкодля́к.

9. Незугарний – незграбна людина

бездáрний хто; дві лíві руки́ в кого; все як на лíву рýку рóбить хто; і моркви́ною в нóчви не вцíлить хто; не від тóго хто; невмíлий хто; невпрáвний хто; недорíкуватий хто; недотéпний хто; незгрáбний хто; нездáтний хто, до чого; нездíбний хто, до чого; незугáрний хто; неокови́рний хто; неспосíбний хто; неспромóжний хто; пóроху не ви́гадав хто; рýки не там приши́ті в кого; сам óре і сам тóпче хто.

  1. Суціга – хитра та спритна в своїх вчинках людина; пройдисвіт.

Нелюдько, головоріз, горлоріз, паливода.